Busrit

Gids in de bus door de Zak van Zuid-Beveland

Komt u met een bus naar Zeeland en wilt u een gids mee in de bus door de Zak van Zuid-Beveland?
De Gildegids gaat mee in de bus en vertelt over het ontstaan van de mooie landschapselementen zoals het typische heggenlandschap, de dijken en kreken.
Ontdek de andere kant van Zeeland; de herinnering aan de strijd tussen land en zee en de rol die bewoners daarbij speelden
Kosten voor de gids bedragen € 60,00

Wilt u een Gildegids mee in de bus? Stuur een e-mail naar stadsgidsen@gildedebevelanden.nl of informeer telefonisch bij de coördinator stadsgidsen Klazina van den berge. Tel.nr.: 06-14 53 03 19