't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring
Aanmelden voor Power workshop >>

POWER 'Veerkracht op leeftijd'

POWER-workshops voor 55-plus

POWER 'veerkracht op leeftijd' is voor mensen die op korte termijn met pensioen gaan of gestopt zijn met werken. POWER kan voor hen een steuntje in de rug zijn.

POWER is een initiatief van Gilde Nederland om mensen te inspireren het ouder worden op een positieve manier te beleven en speelt in op de veranderende sociale situatie van ouderen. Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, zeeën van tijd en energie……
Maar wat wil ik, waar ga ik me voor inzetten, wat zijn mijn dromen? Deze en andere vragen komen aan bod in de workshops bij POWER!

De POWER-workshops ondersteunen de overgang van een bestaan waarin werk bepalend was, naar een levensfase die op allerlei manieren ingevuld kan worden. Meer dan ooit is er vrijheid om uit te maken wat men wil doen met de vrije tijd, energie en middelen. In welke richting men zich wenst te ontwikkelen en hoe en voor wie men hun ervaring en kwaliteiten wil inzetten. POWER kan ook heel zinvol zijn als je al enige jaren gestopt bent met werken.

Tijdens de workshops wisselen deelnemers ervaringen en ideeën uit. Ieder werkt daarbij aan een eigen plan voor de toekomst op het gebied van hobby, sport en bewegen, sociale contacten en (vrijwilligers)werk. Veel deelnemers ervaren deze cursus als bezinning op hun loopbaan en voorbereiding op een nieuwe toekomst.

De workshops worden weer verzorgd in het najaar van 2023. Informatie volgt op de website en SMWO.

De kosten voor de workshops bedragen € 50,--, incl. materiaal, koffie/thee.
Locatie: SMWO, ‘s -Heer Elsdorpweg 12 te Goes
Voor deelname aan de workshops kunt u het aanmeldingsformulier invullen.

Vragen?

E-mail: power@gildedebevelanden.nl