ANBI en documentatie

't Gilde de Bevelanden is een algemeen nut beogende
instelling (ANBI) en als zodanig geregistreerd bij
de Belastingdienst onder nummer 8128.94.443.
Eventuele giften of donaties aan 't Gilde zijn dus
aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

  • Jaarverslag 2017
  • Jaarverslag 2016
  • Jaarverslag 2015

  • Beleidsplan
  • Statuten
  • Huishoudelijk Reglement
  • Kennisgeving Algemene verordening gegevensbescherming.
    Het bestuur van ’t Gilde de Bevelanden heeft ter voldoening aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een Privacy reglement opgesteld. Iedereen van wie ’t Gilde de Bevelanden persoonsgegevens verwerkt, kan in dit reglement zien welke gegevens het bestuur van ’t Gilde de Bevelanden verwerkt en op welke wijze. Iedere betrokkene kan hierin ook zien of deze gegevens kloppen en hoe eventuele onjuistheden gemeld en verbeterd kunnen worden.

  • Privacy beleid van Stichting 't Gilde de Bevelanden